So sánh sản phẩm

Hàn răng sâu

    • Hàn răng sâu

      Hàn răng sâu

      Sâu răng là bệnh lý làm cho mô răng bị phá hủy và răng không thể tự phục hồi lại được nên hàn răng sâu chính là kỹ thuật dùng vật liệu nhân tạo để thay thế cho phần mô răng thật bị mất phá hủy này. Đây cũng chính là đặc điểm chính chi phối đến vấn đề giá hàn răng sâu cụ thể cho bệnh nhân.

    Hiển thị từ1 đến1 trên1 bản ghi - Trang số1 trên1 trang